KONTÍR 2000 Módszertani Központ v2.1 KONTÍR DIGITAL Módszertani Központ v2.1

Számviteli és pénzügyi szabályzatok. Angol és német nyelven is!

   
| Címlap | Megrendelés | Keresés | Regisztráció | Aktiválás | Elfelejtett jelszó | Kijelentkezés|

Hagyományos megrendelés | Online megrendelés

MEGRENDELÉS

Kérjük jelőlje meg a megrendelendő szabályzatokat!

1.Általánosan és ágazati jelleggel készített Számviteli Politika
* építő- és szerelőipar, gyártó- és feldolgozóipar, kereskedelmi és
* szolgáltató területen működő vállalkozások, mezőgazdasági vállalkozások, erdőbirtokossági,
* víziközmű társulatok stb. részére.
* speciális csoportoknak: háziorvosok, gyógyszertárak, utazási irodák, tanácsadó kft-k részére,
* a nonprofit szférában tevékenykedő szervezetek számára
* speciálisan kialakított számviteli környezettel, ill. közhasznú jelleggel.
2.Számlarend számlatükörrel általánosan és ágazati jelleggel
* a Számviteli Politikát szervesen kiegészítve fenti területeken működő
vállalkozások, nonprofit szervezetek számára.


3. Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/
* a gazdasági társaságok, szövetkezetek részére a működési tevékenység
elősegítéséhez készített szabályozás
A meghatározott feladatkörökre lebontott szabályzat hasznos segítséget nyújt
a társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat kiegészítéseként.


4. Pénzmosási Szabályzat
*az 2oo3. o6.16-tól életbe lépő szabályozás speciális tevékenységű szolgáltatóknak készült:
a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet folytatóknak, az adószakértői,
adótanácsadói tevékenységet folytatóknak,
ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytatóknak (ügyvédeknek),nemesfémmel,
drágakővel, régiséggel stb. kereskedőknek, zálogházaknak.


5. Selejtezési Szabályzat
* taglalja a felesleges vagyontárgyak feltárása és minősítését,
* a hasznosítási eljárást és a selejtezési eljárás során elvégzendő feladatokat,
a felelősség kérdését.


6. Bizonylati Szabályzat
* tartalmazza hitelesség szempontjából a számviteli törvényben a bizonylatokra előírt
* általános tartalmi és alaki kellékeket, a szigorú számadású nyomtatványokra
vonatkozó specialitásokat, az eljárási módot hibás bizonylatok kitöltése esetén,
a különleges eljárást a gépi adathordozóknál.


7. Irattározási Szabályzat
* előírásokat tartalmaz az iratok osztályozására információtartalmuk alapján.
* Kiemelten foglalkozik a számviteli, pénzügyi,
munkaügyi iratok tárolására vonatkozó speciális eljárásokkal,
a selejtezhető és a nem selejtezhető ügyiratokkal és kezelésükkel.


8. Ellenőrzési Szabályzat (új!)
* általánosságban szól a kis- és középvállalkozásokban alkalmazható
* kialakítható ellenőrzési rendszerekről, a vezetés felelősségéről,
* a függetlenített külső ellenőrzési rendszerekről,
többek között a könyvvizsgálói intézményrendszerről.


9. Önköltségszámítási Szabályzat
* az árvetés és az utókalkuláció szerinti önköltségadatok összehasonlító elemzéséhez,
* a hatékonyságjavítás és jövedelmezőségnövelés szabályozásának
kialakításához nyújt segitséget.


10. Kiegészítő melléklet a kettős könyvvitellel készített beszámolókhoz
* a számviteli törvény által előírt adatszolgáltatási rendnek,
*táblázati formáknak megfelelően készül, szolgáltatva mindehhez a szükséges vagyoni,
pénzügyi, jövedelmezőségi, hatékonysági mutatószámok kiszámítását is.


Hagyományos megrendelés | Online megrendelés

MEGRENDELÉS

Kérjük jelőlje meg a megrendelendő szabályzatokat!

1.Általánosan és ágazati jelleggel készített Számviteli Politika
* építő- és szerelőipar, gyártó- és feldolgozóipar, kereskedelmi és
* szolgáltató területen működő vállalkozások, mezőgazdasági vállalkozások, erdőbirtokossági,
* víziközmű társulatok stb. részére.
* speciális csoportoknak: háziorvosok, gyógyszertárak, utazási irodák, tanácsadó kft-k részére,
* a nonprofit szférában tevékenykedő szervezetek számára
* speciálisan kialakított számviteli környezettel, ill. közhasznú jelleggel.
2.Számlarend számlatükörrel általánosan és ágazati jelleggel
* a Számviteli Politikát szervesen kiegészítve fenti területeken működő
vállalkozások, nonprofit szervezetek számára.


3. Szervezeti és Működési Szabályzat /SZMSZ/
* a gazdasági társaságok, szövetkezetek részére a működési tevékenység
elősegítéséhez készített szabályozás
A meghatározott feladatkörökre lebontott szabályzat hasznos segítséget nyújt
a társasági szerződés, alapszabály, alapító okirat kiegészítéseként.


4. Pénzmosási Szabályzat
*az 2oo3. o6.16-tól életbe lépő szabályozás speciális tevékenységű szolgáltatóknak készült:
a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet folytatóknak, az adószakértői,
adótanácsadói tevékenységet folytatóknak,
ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytatóknak (ügyvédeknek),nemesfémmel,
drágakővel, régiséggel stb. kereskedőknek, zálogházaknak.


5. Selejtezési Szabályzat
* taglalja a felesleges vagyontárgyak feltárása és minősítését,
* a hasznosítási eljárást és a selejtezési eljárás során elvégzendő feladatokat,
a felelősség kérdését.


6. Bizonylati Szabályzat
* tartalmazza hitelesség szempontjából a számviteli törvényben a bizonylatokra előírt
* általános tartalmi és alaki kellékeket, a szigorú számadású nyomtatványokra
vonatkozó specialitásokat, az eljárási módot hibás bizonylatok kitöltése esetén,
a különleges eljárást a gépi adathordozóknál.


7. Irattározási Szabályzat
* előírásokat tartalmaz az iratok osztályozására információtartalmuk alapján.
* Kiemelten foglalkozik a számviteli, pénzügyi,
munkaügyi iratok tárolására vonatkozó speciális eljárásokkal,
a selejtezhető és a nem selejtezhető ügyiratokkal és kezelésükkel.


8. Ellenőrzési Szabályzat (új!)
* általánosságban szól a kis- és középvállalkozásokban alkalmazható
* kialakítható ellenőrzési rendszerekről, a vezetés felelősségéről,
* a függetlenített külső ellenőrzési rendszerekről,
többek között a könyvvizsgálói intézményrendszerről.


9. Önköltségszámítási Szabályzat
* az árvetés és az utókalkuláció szerinti önköltségadatok összehasonlító elemzéséhez,
* a hatékonyságjavítás és jövedelmezőségnövelés szabályozásának
kialakításához nyújt segitséget.


10. Kiegészítő melléklet a kettős könyvvitellel készített beszámolókhoz
* a számviteli törvény által előírt adatszolgáltatási rendnek,
*táblázati formáknak megfelelően készül, szolgáltatva mindehhez a szükséges vagyoni,
pénzügyi, jövedelmezőségi, hatékonysági mutatószámok kiszámítását is.


 

Copyright © Kontír Digital Módszertani Központ Kft., 1997-2010.
Adószám: 13449027-243
Bankszámlaszám: 10918001-00000022-87940000

info@kontir2000.hu
A honlap tartalmának teljes vagy részben történő másolása, újraközlése, terjesztése, a Kontír Digital Módszertani Központ Kft előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos!
A honlap az Kft. ÍV International System programcsalád moduljainak felhasználásával müködik.